02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

ไทย หินตาหินยาย

Hin Ta Hin Yai

หินตาหินยายตั้งอยู่ที่บริเวณหาดละไม เมื่อเราเดินผ่านบริเวณร้านค้าด้านหน้าเข้าไปจะพบกับลานหินกว้างริมชายหาด ถ้าเรามองไปทางด้านขวามือจะเห็น “หินตา” ซึ่งเป็นหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำทะเล สายลม และแสงแดด จนมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายตั้งชี้ฟ้าอยู่ ส่วนทางด้านซ้ายมือคือ “หินยาย” ซึ่งเป็นก้อนหินแกรนิตขนาดมหึมา มีลักษณะเหมือนร่างของผู้หญิงตั้งแต่ช่วงเอวลงไป นอนทอดตัวลงไปในทะเล หันหน้ารับคลื่นลมที่ซัดสาดอยู่เป็นระยะ

ทัวร์ที่ไปหินตาหินยาย

ทัวร์ที่ไปประเทศไทย