02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

อิตาลี หมู่บ้านเวอนาซซา

Vernazza

Vernazza เป็นหมู่บ้านที่ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่ง Cinque Terre และเป็นเมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่ง หมู่บ้านนี้จึงเป็นหนึ่งในหมูบ้านที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักมากที่สุด ลักษณะคล้ายๆ กับหมู่บ้าน Riomaggiore เพียงแต่ที่ Vernazza จะมีท่าเทียบเรือที่ยาว และสวยมาก

ทัวร์ที่ไปหมู่บ้านเวอนาซซา

ทัวร์ที่ไปประเทศอิตาลี