02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

เนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านกีธูร์น

Giethoorn

หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ นั่นก็เพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีถนน พาหนะหลักจำเป็นสำหรับที่นี่คือ เรือ โดยการเดินทางในหมู่บ้านจะเป็นคลองเล็กๆ ชาวเมืองที่นี่มีเรือกันเกือบทุกบ้าน ลูกบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ซึ่งมีฟาร์มเป็นของตัวเอง และบ้านแต่ละหลังส่วนมากมุงด้วยต้นกก ออกแบบคล้ายกระท่อมทางแถบตะวันตก ซึ่งทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูสวยงามมีสเน่ห์อย่างมาก

ทัวร์ที่ไปหมู่บ้านกีธูร์น

ทัวร์ที่ไปประเทศเนเธอร์แลนด์