02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

ฮ่องกง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค

Ocean Park

สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค – Ocean Park สวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกง รวมเครื่องเล่นเอาไว้มากมาย นอกจากเครื่องเล่นแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้ และสวนสัตว์อยู่ภายในโอเชี่ยนปาร์คด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ยอดนิยมก็คือการนั่ง Cable Car ขึ้นไปชมวิวที่ยอดเขา ระหว่างนั่งก็จะมองเห็นวิวเครื่องเล่นต่างๆพร้อมกับท้องทะเลและภูเขา

ทัวร์ที่ไปสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค

ทัวร์ที่ไปประเทศฮ่องกง