ทัวร์ถูกไต้หวัน

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน  4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900d฿ 14,600
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900d฿ 16,600
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888d฿ 15,588
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 เที่ยว วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู จองได้...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยเวียดเจ็ท แอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888d฿ 12,588
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมู่บ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่  6 วัน 4 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900d฿ 16,600
นำท่านชม วัดจงไถซานซื่อ หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เดินทางขึ้น เขาอุทยานอาลีซาน สัก...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว อาลีซาน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว อาลีซาน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900d฿ 21,600
พาคุณล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา ชมตึก Taipei 101 เที่ยวชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปกับหมู่บ้านสายรุ้ง ต่อด้วยช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900d฿ 13,600
เดินทางสู่ไถจง เยือนบ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ชมศูนย์ GERMANIUM...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900d฿ 14,600
เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ชมอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี แวะร้านใบชา ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง อนุสรณ์สถาน...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน สวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา น้ำตกซือเฟิ่น วัดหลงซาน 4 วัน 3 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ทัวร์ไต้หวัน สวนดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา น้ำตกซือเฟิ่น วัดหลงซาน 4 วัน 3 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 20,955d฿ 20,655
เดินทางสู่ไถจง ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมอุทยานเย๋หลิ่ว เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมน้ำตกสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม