ทัวร์ถูกสวิตเซอร์แลนด์

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 สะพานไม้ชาเพล  7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 สะพานไม้ชาเพล 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 54,300d฿ 53,800
นำท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมเมืองซูริค ชมอนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล นั่งรถไฟสู่ ยอด เขาฮาร์เดอร์คลุม ชมกรุงเบิร์น ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 แวะถ่ายรูปกับ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน สายการบินสวิสแอร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน สายการบินสวิสแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900d฿ 69,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร ชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน ขึ้นรถไฟสายกอตทาร์ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส แวะชม วิหารซานต้ามาเรีย เข้าชม เมืองโบราณ Grotte di Catullo ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบการ์ดา เที่ยวชม เมือง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900d฿ 59,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถ่ายรูปกับหอไอเฟิล ถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน เยี่ยมชมเมืองทรัวส์ ขึ้นรถไฟฟ้าสายจุงฟราวบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หน...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเพล  7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเพล 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 57,300d฿ 56,800
ทัวร์ยุโรป นำท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ชมเมืองซูริค กรุงเบิร์น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน ชมเมืองตากอากาศริมทะ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990d฿ 49,490
นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ ชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ โรงแรมโบริวาจ ถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ชม ทะเลสาบ เลอม็อง นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม