ทัวร์ถูกรัสเซีย

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังแคทเธอรีน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ไอแซค  7 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย พระราชวังแคทเธอรีน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซนต์ไอแซค 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿51,999
ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ชม พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ล่องเรือแม่น้ำมอสควา ชมโชว์การแสดงละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน วิหารเซนต์ซาเวียร์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿39,999
เดินทางสู่มอสโคว์ ล่องเรือชมแม่น้ำ Moskva ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เดินทางสู่จัตุรัสแดง ชมโบสถ์เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต เดินทางสู่ซากอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซาร์กอส ล่องเรือลุยน้ำแข็งในแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ ซาร์กอส ล่องเรือลุยน้ำแข็งในแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿39,900
เดินทางสู่มอสโคว์ ซาร์กอส นำท่านเข้าชมความสวยงามของพระราชวังเครมลิน เช็คอินสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Chapel over the Well ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus พิเศษ ล่องเรือลุยน้ำแข็งในแม่น้ำ Moskva ที่ไหล...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม