ทัวร์ถูกรัสเซีย

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ล่องเรือแม่น้ำเนวา ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ล่องเรือแม่น้ำเนวา ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ราคาเริ่มต้น ฿ 57,900d฿ 57,400
ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เรือลาดตระเวน ล่องเรือแม่น้ำเนวา ชมพระราชวังแคทเธอรีน ห้องอำพัน นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมพระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อป...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส สวนสาธารณะ VDNKh ละครสัตว์รัสเซีย 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส สวนสาธารณะ VDNKh ละครสัตว์รัสเซีย 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900d฿ 35,400
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil s Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย พาเที่ยวมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์รัสเซีย พาเที่ยวมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 52,900d฿ 52,400
เดินทางสู่มอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้ง Arabat Street ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้าง GUM ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ โชว์ละครสัตว์ CIRCUS ช้อปปิ้งตลาดอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ไอแซค ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเซนต์บาซิล 8 วัน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์รัสเซีย มหาวิหารเซนต์ไอแซค ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มหาวิหารเซนต์บาซิล 8 วัน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 53,999d฿ 53,499
ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ชม การแสดงมายากล ของสัตวแสนรู้ เซอร์คัส Russian Circus เดินทาง สู่ จัตุรัสแดง ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 51,900d฿ 51,400
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ เยือนซาร์กอร์ส เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ นั่ง High Speed Trains ส...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 41,900d฿ 41,400
เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมือง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  9 วัน 7 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900d฿ 69,400
เที่ยวชม เมืองซาร์กอร์ส เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงา...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ล่องเรือแม่น้ํามอสควา วิหารเซนต์ซาเวียร์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส ล่องเรือแม่น้ํามอสควา วิหารเซนต์ซาเวียร์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999d฿ 39,499
ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เยือนจัตุรัสแดง ชมโบสถ์เซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม ถนนอารบัต ล่องเรือชมความงามแม่น้ำ Moskva เมืองซากอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET ชมการแสดงละครสัตว์ CIRCUS ชมเนินเขา...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารบนตึก Ostankino Tower นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมละครสัตว์ 8 วัน 5 คืน สายการบินมาฮาน แอร์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารบนตึก Ostankino Tower นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมละครสัตว์ 8 วัน 5 คืน สายการบินมาฮาน แอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888d฿ 48,388
เดินทางสู่มอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ละครสัตว์ นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN EXPRESS เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ มหาวิหาร...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ตามล่าแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ตามล่าแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ราคาเริ่มต้น ฿ 77,500d฿ 77,000
เดินทางสู่เมอร์มังส์ ร่วมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ เยือนหมู่บ้านซามิ ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ร่วมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ ชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พิพิธภัณฑ์เร...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว รับประทานอาหาร ณ Ostankino Tower 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว รับประทานอาหาร ณ Ostankino Tower 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900d฿ 55,400
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้ง Arabat Street ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เยือนจัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้าง GUM ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ โชว์ละครสัตว์ CIRCUS พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย ร...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ โบสถ์คาซาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์
ทัวร์รัสเซีย นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ โบสถ์คาซาน 6 วัน 5 คืน สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 67,800d฿ 67,300
นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านลิสเวียนก้า โบสถ์ เซ็นต์นิโคลัส เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล สัมผัสประสบการณ์ การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ชมหมู่บ้านและคารวะหินศักดิ์สิทธิ์ หินชามาน ชมหินจระเข้ หรือที่รู้จักในนาม (Crocodile Rock) และ หินสิงโต(Lion Rock) ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟลอต
ราคาเริ่มต้น ฿ 60,999d฿ 60,499
ขึ้นสู่ยอดเขา ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล เขาชม พระราชวังเครมลิน ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล ชม เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ต่อด้วย มหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมความสวยงามของ โบสถ์หยดเลือด ชมจัสตุรัสแดง เพลิดเพลินช็อปปิ้งที่ ถนนอาร...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์รัสเซีย สุดมหัศจรรย์ มอสโคว์ เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์รัสเซีย สุดมหัศจรรย์ มอสโคว์ เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 52,900d฿ 52,400
พาท่านเที่ยวกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ที่ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป พาเที่ยวชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ และเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ถ่ายรูปสวยๆกับวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปิเตอร์ และปอล ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง และชมพระราชวังฤดูร้อ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม