ทัวร์ถูกยุโรป

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 สะพานไม้ชาเพล 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 สะพานไม้ชาเพล 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 54,300d฿ 53,800
นำท่านแวะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมเมืองซูริค ชมอนุสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล นั่งรถไฟสู่ ยอด เขาฮาร์เดอร์คลุม ชมกรุงเบิร์น ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 แวะถ่ายรูปกับ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900d฿ 79,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ ชมปราสาทเพนิสโคล่า หอคอยเซอรานอซ อนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส ชมความงามของ มหาวิหารโทเลโด ชม มัสยิด (สุเหร่า) เมซกีต้า ปลาซาเดเอสปาญา มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า ชมและถ่ายรูปกับหอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน สายการบินสวิสแอร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8 วัน 6 คืน สายการบินสวิสแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900d฿ 69,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร ชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน ขึ้นรถไฟสายกอตทาร์ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส แวะชม วิหารซานต้ามาเรีย เข้าชม เมืองโบราณ Grotte di Catullo ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบการ์ดา เที่ยวชม เมือง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค เยอรมัน 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค เยอรมัน 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿49,900
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อมปราการ Fisherman’s Bastion แวะถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900d฿ 56,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านเที่ยวชมกรุงซาเกรบโดยเริ่มจากชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารแห่งซาเกรบ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train เพื่อให้สามารถชมทัศนียภาพภายในอุทยานได้อย่างเต็มที่ ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900d฿ 59,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถ่ายรูปกับหอไอเฟิล ถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน เยี่ยมชมเมืองทรัวส์ ขึ้นรถไฟฟ้าสายจุงฟราวบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หน...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้  10 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้ 10 วัน 7 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 89,900d฿ 89,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชมปราสาทซูโว เที่ยวชมเมืองโคเซนซา ถ่ายรูปกับ Palazzo dei Normanni,Cappella Palatina ชม น้ำพุ Fontana della Vergogna มหาวิหารมอนเรอาเล สวนบารัคคา วิหารเซนต์จอห์น พระราชวังแกรนด์มาสเตอร์ วิหารกันติจา ถ่ายรูปกับป้อมปราการวิคตอเรีย ถ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เช็ค 8 วัน 5 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เช็ค 8 วัน 5 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 41,900d฿ 41,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ชื่อว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ" ถ่ายรูป ณ ฮีโร่สแควร์ หรืออนุเสาวรีย์จัตุรัสวีรชน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ แวะชมและถ่ายรูปภายนอกกับป้อมปราการ Fisherman’s Bastion ถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอัส แวะถ่ายรูป...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 51,900d฿ 51,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านชมแกมล่าสแตน (Gamla Stan) หรือเขตเมืองเก่า เข้าชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮลม์ ชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา เลือกซื้อสินค้าชั้นนำจากย่านช้อปปิ้งของสต็อคโฮล์ม ล่องเรือชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม ชมสวน ปฏิมา...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ วิหารจัสนาโกรา พระราชวังลาเซียนกี้ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ วิหารจัสนาโกรา พระราชวังลาเซียนกี้ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900d฿ 39,400
นำท่านชมตัวเมืองพอซนาน แวะถ่ายรูปกับแกรนด์เธียเตอร์ ชมเมืองเชสโตโชว่า แวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา เข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ชมมืองคราคูฟ ขึ้นเขา วาเวล ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล ถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน ชมภายนอกของโบสถ์เซ้...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900d฿ 49,400
นำท่านชมเมืองโคเปนเฮเก้น ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังอมาเลียนบอร์ก เข้าชม ปราสาทอมาเลียนบอร์ก ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ ล่องเรือสำราญ DFDS เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ชมสวน ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ ชมผลงานน้ำพุวง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส หอคอยเบเล็ง มหาวิหารเจอโรนิโม 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส หอคอยเบเล็ง มหาวิหารเจอโรนิโม 8 วัน 5 คืน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿ 64,900d฿ 64,400
นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง Se Catedral อายุกว่าพันปี แวะถ่ายรูปกับ Stock Exchange Palace หรือ Palacio da Bolsa ชมปราสาทกุสมาเรส ชมความงามของวิหาร Bom Jesis do Monte ชมความงามของ Sanctuary of Our Lady Of Sameiro สู่ ห้างสรรพส...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ 7 วัน 4 คืน สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ 7 วัน 4 คืน สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿42,900
ทัวร์ยุโรป นำท่านสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ สู่หมู่บ้านลาคอค เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน ชมไบบิวรี เดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ ชมอาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท เดินทางสู่ Bicester Village outlet เ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวยสุดตระการตา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป สวยสุดตระการตา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 48,990d฿ 48,490
ชม จัตุรัสคองคอร์ด จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส ชม ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ณ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ ถ่ายภาพกับ จัต...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป อิตาลี วาติกัน โรม หอเอนปิซ่า เวนิสแห่งเมืองสายน้ำ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี วาติกัน โรม หอเอนปิซ่า เวนิสแห่งเมืองสายน้ำ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 43,990d฿ 43,490
เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ชมความสวยงามของ บันไดสเปน เที่ยวชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ ชม จัตุรัสเปียซซ่า เดล ดูโอโม และ จัตุรัสซิญญอเรีย ล่องเรือสู่ เวนิส ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือ มหา...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม