ทัวร์ถูกมาเก๊า

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ยอดเขาวิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว 4 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ยอดเขาวิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว 4 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์
ราคาเริ่มต้น ฿23,900
ทัวร์ฮ่องกง นำท่านชม SYMPHONY OF LIGHT สู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค อ่าวรีพัสเบย์ ชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวอร์รี สู่วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา สู่พระพุทธรูปเทียนถาน ช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต แวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ส...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 4 วัน 3 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 4 วัน 3 คืน สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿13,999
นำท่านนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม