ทัวร์ถูกพม่า

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์พม่า พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์พม่า พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 5,999d฿ 5,799
ทัวร์พม่า นำท่านชมเจดีย์ชเวมอดอร์ นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำ นมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต สักการะ พระพุทธ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ 1 วัน สายการบินนกแอร์
ทัวร์พม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ 1 วัน สายการบินนกแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿4,900
ทัวร์พม่า นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการ มหาวิชยเจดีย์ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999d฿ 11,799
ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางไปยังวัดไจ้คะวาย ชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ เดินไป พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿10,900
ทัวร์พม่า นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว นั่งเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ เท...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿13,900
ทัวร์พม่า นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการ พระมหามัยมุนี ชม สะพานไม้อูเบ็ง สู่วัดจอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง  3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿13,500
ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ ชมความสวยงามของ ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง เจดีย์มิงกุน  3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง เจดีย์มิงกุน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿11,999
ทัวร์พม่า นำท่านชม หอคอยเมืองอังวะ เจดีย์กองมูดอว์ เจดีย์ อูมินทงแส่ เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโทดอร์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ขึ้น เขาสกายน์ ทำบุญถวายปัจจัย ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ สู่ ท...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง  3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ทัวร์พม่า เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿9,999
ทัวร์พม่า นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน แวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชม พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน  3วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿12,900
ทัวร์พม่า นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น แวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน  3วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿11,999
ทัวร์พม่า นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿10,900
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ขอพร นัตโบโบยีหร...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿7,888
ทัวร์พม่า นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี พระเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ เทพกระซิบ จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม