ทัวร์ถูกพม่า

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์พม่า เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900d฿ 11,700
ทัวร์พม่า นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ชมและนมัสการพระม...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900d฿ 12,600
ทัวร์พม่า นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน เที่ยว วัดกุบยางกี ชม วัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์มิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระรา...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 3วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 3วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900d฿ 11,600
ทัวร์พม่า นำท่านสักการะ เจดีย์บูพญา ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี สะพานไม้อูเบ็ง นมัสการ พระมหามัยมุนี ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ จอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900d฿ 23,700
นำท่านชม เจดีย์ชเวสันดอ วัดอานันดา วิหารธรรมมายันจี สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์ โปตาทาวน์ นมัสการพระเทพทันใจ ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี   2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 9,900d฿ 9,700
นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โปตาทาวน์ ขอพร พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900d฿ 15,600
ทัวร์พม่า นำท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์ โปตาทาวน์ นมัสการพระเทพทันใจ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง ชม เจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์ไจ๊ปุ่น จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระเทพทันใจ 1 วัน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระเทพทันใจ 1 วัน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿ 4,499d฿ 4,199
เดินทางสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน หลวงพ่อหงาทัตจี ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา พระราชวังมัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900d฿ 12,700
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา เที่ยววัดกุบยางกี ชมวัดติโลมินโล นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ ไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชม วัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง วัดจอกตอจี
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ 1 วัน สายการบินนกแอร์
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ 1 วัน สายการบินนกแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 2,988d฿ 2,888
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ เดินทางสู่ วัดงาทัตจี เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี จองได้แล้ววันนี้...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ทัวร์พม่า พระเจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999d฿ 6,799
นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชม เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน 2 คืน สายการบินบางกอก แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900d฿ 11,700
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอด...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999d฿ 11,699
นำท่านนมัสการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรวัดไจ้คะวาย ชมพระราชวังบุเรงนอง นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปไจ้ปุน พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะโบโบยี หรือ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999d฿ 8,699
นำท่านบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว สักการะพระพุท...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเทพทันใจ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900d฿ 23,600
ทัวร์พม่า นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ทะสาบอินเล วัดพองดออู นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โปตาทาวน์ นมัสการพระเทพทันใจ ชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ทัวร์พม่า เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ราคาเริ่มต้น ฿ 7,900d฿ 7,600
นำท่านแวะสักการะเจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” เข้าชมเจดีย์สุเล ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ เดินทางสู่เจดีย์ไจ๊กะส่าน ไปยัง เจดีย์เอ่ง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม