ทัวร์ถูกฝรั่งเศส

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900d฿ 59,400
ทัวร์ยุโรป นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถ่ายรูปกับหอไอเฟิล ถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน เยี่ยมชมเมืองทรัวส์ ขึ้นรถไฟฟ้าสายจุงฟราวบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หน...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป สวยสุดตระการตา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป สวยสุดตระการตา ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 48,990d฿ 48,490
ชม จัตุรัสคองคอร์ด จัตุรัสที่กว้างที่สุดในกรุงปารีส ชม ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นโปเลียน เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ณ ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ ถ่ายภาพกับ จัต...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990d฿ 49,490
นำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล สู่ แกลอรี่ ลาฟาแยต ลา วัลเล่ย์ วิลเลจ ชม โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ โรงแรมโบริวาจ ถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ชม ทะเลสาบ เลอม็อง นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม